bg
logobanner

Hoe inschrijven ?

Tijdens de opendeur-dagen kan er ingeschreven worden.

U kan cash betalen of met bancontact.

U dient het volledige bedrag van de workshop te betalen of een voorschot
van 50 %.

Inschrijven kan ook telefonisch geb euren op het gsm nr : 0496/61.89.78
U zou dan ten laatste 5 dagen na telefonische inschrijving het totale bedrag
van de workshop moeten storten op rekening nr BE78.1030.2833.5586
met vermelding van uw naam + datum van de workshop.
Na deze 5e dag vervalt de inschrijving definitief als er geen betaling
ontvangen werd.

Dus geen voorschot = geen workshop !

Bij niet-tijdige annulatie (minstens 2 weken) vervalt het voorschot.
Er worden geen voorschotten terugbetaald.

Krista Verwimp

Ontwerp | Insitewebdesign